Päikesepaneelid

Päikesepaneelid (fotoelektrilised)

         Päikeseelement ehk fotogalvaaniline element (inglise keeles solar cell või photovoltaic cell) on elektriline seade, 

mis muudab fotogalvaanilise efekti abil valgusenergia elektrienergiaks.

Fotogalvaaniliste elementide kogumid moodustavad fotopaneeli (nimetatakse ka päikesepatareiks),

mis toodab elektrit päikesekiirgusest. 

Hulk elemente grupeeritakse orienteeritult ühel tasandil, millest  tuleneb ka nimetus päikesepaneel või fotogalvaaniline moodul.

Paneelide efektiivsus varieerub vahemikus 15–18 protsenti.

Enamik süsteeme koosneb mitmest päikesepaneelist. Sellised süsteemid võivad sisaldada ka akusüsteemi energia hoiustamiseks, inverterit, et alalisvoolu vahelduvvooluks muundada, ning päikesejälgijat 

 Elektrienergia, mis on saadud päikesepaneelidelt, on üks päikeseenergia liikidest.

 

        Väiketarbijal sobib pigaldada 1kw. kuni 4kw. fotopaneele,kompenseerimaks suvel,päeva ajal,majapidamise el.tarbimist,kasutades selleks võrgumuundurit,või iseseisvat muundurit (ei vaja liitumist)  

             

Võrgumuundurit kasutades on vajalik liitumine teha Elektrilevi-ga,saad oma liigse,üldvõrku tagasi mineva,elektri eest raha.

 

Kui on tahtmist,raha tulevikku paigutada,siis saab endale paigaldada kuni 11kw. fotopaneele ja liituda üldelektrivõrguga,

oma liigse el.energia tagasi müügiks.

 

 Aga kui puudub võimalus üldelektriga liitumiseks,või on soov olla sellest sõltumatu,saab paigaldada ka sõltumatu süsteemi,kasutades fotopaneele,akusid,sõltumatut pingesagedusmuundurit(off-grid),talvekuudel täiendades süsteemi automaatkäivitusega diisegeneraatoriga.

 

       Valmistame,keevitame maaraame,katuseraame päikesepaneelide paigaldamiseks.

       Kõiki neid süsteeme ehitame ülesse,võimalike variante on veel mitmeid.

Võta meiega ühendust ja tasuta konsultatsiooni käigus leiame parima lahenduse süsteemi võimsuse ja päikesepaneelide paigalduslahenduse osas.

Koostame Elektrilevi-ga liitumise avalduse, aitame ka vormistada kõik paberid liitumiseks.

 

Võrgumuundurid,millised on antud ajal,Elektrilevi poolt tunnustaud;   mikrotootja_vorguinverterite_nimekiri (1).pdf (183501)

 

Päikesepaneelid saavad elektritootmiseks kasutada kolme liiki päikesekiirgust:

  • otsekiirgus,
  • hajuskiirgus ja
  • maapinnalt peegeldunud kiirgus.

Otsekiirgus on paralleelsete kiirtena leviv päikesekiirgus, mis jõuab maapinnani siis, kui taevas on pilvitu. Otsekiirgus annab kõige enam energiat, mille maksimaalseks püüdmiseks kasutatakse ka liigutatavaid või päikest järgivaid ajameid. Otsekiirgust esineb Eestis kõige enam saartel ja Põhja-Eestis. Lõuna-Eestis on pilvisust enam ja päikesepaneelide tootlikkus on üldiselt mõnevõrra väiksem.

 

Hajuskiirgus on see osa päikesekiirgusest, mis jõuab maapinnani pärast hajumist atmosfääris. Selle hulk sõltub atmosfääri läbipaistvusest, päikese kõrgusest, pilvedest ja albeedost. Hajuskiirguse puhul üldjuhul ei sõltu, mis ilmakaarde paneelid suunatud on, energia tootlikkus jääb samaks, kuna pilvise ilmaga ei teki objektist varju, mis paneelide töötamist segaks. Kuigi hajuskiirgus on oluliselt väiksema energiaga kui otsekiirgus, on see siiski arvestatav faktor elektri tootmisel päikeseenergiast. Praktilised mõõtmised näitavad, et pilves ilmaga on paneelide tootlikkus ca 7 korda väiksem võrreldes otsekiirgusega.

 

Maapinnalt peegelduv päikesekiirgus,Eesti puhul,on täiesti arvestatav talveperioodil, kui lume pinnalt peegeldub tagasi päikesekiirgus.

 

Päikesepaneelide maaraami näidis

/album/paikesepaneelide-maaraami-naidis/juni-bis-september-2013-089-jpg/
/album/paikesepaneelide-maaraami-naidis/juni-bis-september-2013-085-jpg/
/album/paikesepaneelide-maaraami-naidis/juni-bis-september-2013-098-jpg/
/album/paikesepaneelide-maaraami-naidis/juni-bis-september-2013-102-jpg2/

—————