Fujitsu

 
Lae alla kataloog:  1370604468917.pdf (3775877)
 
 
FUJITSU high power mudelid on kõrge kasuteguriga ja säilitavad oma võimsuse ka -20 C juures.  Seda tänu uuele "lineaarsele kontrolli süsteemile", mis võimaldab seadmetel toota kõrgetemperatuurilist vett ka väga madalatel temperatuuridel ja seda ilma lisakütteta.
 

Tasuta energia kõigile?

Aknast välja vaadates, mida Sa näed? Näed tänavat, maju, puid ja põõsaid? Aga FUJITSU näeb tasuta energiaallikat - õhku.

Usu või mitte, tegelikult saad looduse tasuta kingitust - õhku -kasutada oma kodu kütmiseks või jahutamiseks. Temperatuuridel alla nulli sisaldab välisõhk piisavalt soojusenergiat, mida saab FUJITSU õhk-vesi soojuspumbaga ära kasutada. FUJITSU õhk-vesi soojuspump võimaldab kütta maja radiaator- või põrandaküttesüsteemi ning toota sooja tarbevett. Samas võib soojuspumpa kuumal suvepäeval kasutada jahutava seadmena.

Miks valida õhk-vesi soojuspump?

On kaks peamist põhjust

Esimene on majanduslik. Õhk-vesi soojuspump kütab Sinu kodu palju odavamalt. Küttekulusid saab vähendada kuni 65%, kuigi täpne küttekulu sõltub mitmest faktorist nagu maja asukohast ja suurusest ning soovist kasutada või mitte ka jahutamise funktsiooni. Soetamiskulu on suhteliselt madal, sest õhk-vesi soojuspumbale pole vaja erinevalt maasoojuspumbast paigaldada maakollektorit. FUJITSU soojuspumpade efektiivsus tagab tehtud investeeringu kiire tasuvuse. Energia hindade tõustes ei pea Sa oma otsust kindlasti kahetsema. Tegelikult hakkad säästma juba esimesest kuust.

Teine põhjus õhk-vesi soojuspumba valikuks on keskkonnasõbralikkus. Õhus oleva soojusenergia kasutamine Sinu kodu kütmiseks vähendab tunduvalt CO2 eraldumist ümritsevasse keskkonda võrreldes traditsiooniliste fossiilsel kütusel baseeruvate küttesüsteemidega.

Pane tähele!

Kui aastaks 2016 paigaldataks kõigile umbes 1 miljonile Euroopas ehitatavale uuele majale soojuspump hoiaksime aastas ära 3 600 000 tonni CO2 emiteerimise keskkonda.

Kuna keskmine sõiduauto emiteerib 3-4 tonni CO2 aastas, siis oleks soojuspumpade kasutuselevõtmisest saadav keskkonnasääst võrdne umbes miljoni auto eemaldamisega teedelt!

Tööpõhimõte

 

 

Õhk-vesisoojuspumbad kasutavad välisõhu soojusenergiat ja on loodud hooneväliseks paigalduseks. Õhk-vesisoojuspump muudav olemasoleva radiaatorisüsteemi eeskujulikuks, komplektseks küttesüsteemiks.

Soojuspumba tööpõhimõte

Välisõhk juhitakse ventilaatori abil soojuspumpa. Madala keemispunktiga vedelik (külmaagens) tsirkuleerib soojuspumba suletud süsteemis. Kui külmaagens jõuab aurustisse, siis välisõhus oleva soojuse mõjul külmaagens aurustub. Aur surutakse kompressoris kokku, mille tulemusena temperatuur tunduvalt tõuseb.

Kuum külmaagens jõuab kondensaatorisse, kus kantakse soojusenergia edasi küttesüsteemi veele. Külmaagensi temperatuur langeb ja külmaagens muutub gaasilisest olekust vedelaks.

Seejärel külmaagens juhitake läbi paisventiili, kus rõhk ja temperatuur langevad veelgi.

Külmaagens on nüüd lõpetanud oma ringluse ja jõuab tagasi aurustisse, kus algab eelpool kirjeldatud tsükkel uuesti.

Kasutades inverterkompressoriga soojuspumpa saab süsteemi reguleerida nii, et väljundvõimsus vastaks täpselt küttevajadusele. See tähendab, et soojuspump töötab optimaalselt  ja ülimalt efektiivselt.

Kuumadel suvepäevadel saab soojuspumba tsükli muuta vastupidiseks ning kasutada soojuspumpa ruumide jahutamiseks.