Õhk/õhk paigaldus

Standardpaigaldus  

 225  EUR – Harju piiridest väljas lisandub 0.6eu/km..PAIGALDUSTEENUS ÜLE EESTI

Õhk-õhk soojuspumpade tavapaigalduse alla kuuluvad järgmised tööd ja lisatarvikud

  • 5 jm. torustikku
  • Max 70mm diameetrise ava(de) puurimine kuni 50cm sügavusele
  • Seadmetevaheline kaabeldus 5m,
  • seinakontakt ehk muu el.toite võimalus kuni 2m.
  • Kondensaadi ärajuhtimine (5m),
  • Kinnitusvahendid

Lisatasu eest:

Elektri kaugus üle 2m.

Dekoratiivkarbik torustiku katteks - 15 eur/m

Dekoratiivkarbiku nurgad, augukatted, üleminekud - 15 eur/tk

Ühendustorustiku/kaabelduse lisameetrid - alates 13 eur/m.,ühendustoru 1/4 ja 3/8 (iga järgmise,suurema mõõdu puhul lisandub 4eur/m)
42cm kõrge maaraam välisseadmele - 55 eur
60cm kõrge maaraam välisseadmele - 65 eur
Kondensaadipump - alates 80 eur
Ava puurimine läbi paksema kui 50cm seina,kokkuleppel
Märg teemantpuurimine (raudbetoon, maakivi),kokkuleppel
Rohkem kui ühe ava puurimine,kokkuleppel
Eritehnika kasutamine (tõstuk, tellingud),vastavalt rendifirma hinnakirjale
Gaasiga lisatäitmine 25eur/kg.

Torustiku vakumeerimine   50eur/tund.

Tehniku tund,vea leidmine  25eur/tund.

Õhk/õhk soojuspumba demontaaž   60eur.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
   Garantii
   Garantii ei sisalda;
 
1.seadme töötamise seisukohalt ebaoluliste vigade (kriimustused jms) remonti ega normaalsest kulumisest tingitud osade vahetamist (näiteks lambid, kaitsmed    jms);
 
2.seadme puhastamist, hooldamist (hoolduse kohta sõlmitakse vajadusel eraldi hooldusleping), kasutamise õpetamist;
 
3.seadme töötingimuste muudatustest tingitud seadme ümberseadistamisi (näiteks köetava pinna suurenemine, kasutatava kütuse muutmine jms);
 
4.kulumaterjalide maksumust.
 
     Garantii ei hõlma tootel tekkinud puudusi, mis on põhjustatud;
 
1.transpordikahjustustest;
 
2.seadme muutmisest, ümberehitamisest ja muudest juhuslikest kahjustustest;
 
3.seadme hoolimatust või mittesihipärasest kasutamisest;
 
4.liiga suurest toitepinge kõikumisest või ülekoormusest, elektritoitesüsteemide mittevastavusest tehnilistele nõuetele;
 
5.äikesekahjustustest, maanduskontuuride mittevastavusest toitekilpides;
 
6.seadme paigaldus- ja kasutusjuhenditest ning ohutusnõuetest mittekinnipidamisest.
 
       Garantii ei kehti;
 
1.kui seadet on remontinud, ümberehitanud, seadistanud või hooldanud selleks volitamata isik või hooldusfirma;
 
2.müüjast sõltumatutel põhjustel (vandalismid, äike, vesi, tulekahju, pingemuutused vooluvõrgus, elektrostaatika, lühised, külmumine jms);
 
3.kui seadmes on kasutatud müüja poolt mitteaktsepteeritud küttematerjali ja/või soojuskandjat.
 
    Ebaselgetes olukordades peab ostja seoses remonditöödega alati ennekõike nõu pidama müüjaga garantii ulatuse ning võimaliku remontimiskohustuse üle.
 
1. Ostja pretensioon ei kuulu rahuldamisele, kui müüja tõestab, et puudus(ed) teenusel ja/või tootel ning selle kasutamisel on tekkinud ostja süül. Garantiiremondi tingimustest väljuvate remonditööde kulud ja transpordikulud kannab ostja.
 
    Kliendil puudub ostuarve ja akt.
 
 * Seadmed ei ole läbinud (vähemalt kord aastas) regulaarset hooldust volitatud teenindusfirma poolt. 
 
 * Seadmetel ilmnevad mehhaanilised vigastused või on eiratud kasutusjuhendit. * Seade on töötanud ülekoormusega.
 
 * Ebaloomuliku müra tekkides ei ole seade välja lülitatud ja sellest ei ole teatatud müüjale või paigaldajale.
 
 * Vooluvõrgu ülepingetest või muudest vooluvõrguriketest tingitud juhtumid. * Seadme osade loomulikust kulumisest