Soojuspumbad

12/11/2013 22:58

Soojuspumba müük

Müüme ja paigaldame kõiki tüüpe soojuspumpasid,siiski on meie põhisuund pakkuda rohkem õhk-vesi ja maa-vesi tüüpi,

   milliste valik on meil küllalt suur,alates 3,2kW. kuni 400kW.  

   Meil on pakkuda õhk-vesi soojuspumpade puhul nii monosüsteemi,kus kogu soojuspumba süsteem asub ühes korpuses,väljas ja lahusolevat süsteemi,milline koosneb sise ja välisosast eraldi. 

   Samuti on tänapäeval arendamisel uus tehnoloogia,niinimetatud EVI soojuspumbad (laiendatud sissepritsega kompressorid).

   EVI soojuspumba kompressor on võimeline välja andma +55,välis õhu temperatuuri juures -25,EVI soojuspumbad on olemasolevatest suurima kasuteguriga.

 

Kuidas soojuspump töötab

Soojuspumbad on integreeritud kliimaseadmete süsteemi, kandes soojust külmutusagensi abil ühest keskkonnast teise. Soojuspumbad pakuvad ka rahaliselt tasuvat küttelahendust ning õhuallikat kasutavad soojuspumbad on tunnustatud kui taastuva soojuse tehnoloogiaseadmed. 
 
Jahutusrežiimis kannavad soojuspumbad soojust toast või siseruumist välisõhku, jahutades seeläbi siseruume. Ja ka vastupidi – soojuspumbad suudavad välisõhust võtta varjatud soojuse (isegi siis, kui väljas on temperatuur -20 °C) ja pumbata selle sisse, et kütta siseruume.
 

Inverterjuhtimine optimeerib tõhusust

Daikini invertertehnoloogia on kliimaseadmete juhtseadmete valdkonnas tõeline innovatsioon. Põhimõte on lihtne - inverterid reguleerivad kasutatavat võimsust nii, et see vastab tegelikule vajadusele. Ei rohkem ega vähem! See tehnoloogia annab teile kaks selget kasutegurit.
 
Mugavus Inverter tasub oma investeeringu mugavust parandades ära mitmekordselt. Inverteriga kliimaseadmesüsteem reguleerib jahutus- ja kütteväljundit vastavalt toatemperatuurile, parandades seega mugavuse astet. Inverter lühendab süsteemi käivitumisaega ja seega saavutatakse nõutav toatemperatuur kiiremini. Niipea, kui õige temperatuur on saavutatud, tagab inverter selle pideva säilitamise.
 
Enegiatõhusus Et inverter jälgib ja reguleerib ümbritseva keskkonna temperatuuri iga kord, kui seda on vaja, väheneb energiatarbimine 30% võrra võrreldes tavapärase sisse/välja lülituva süsteemiga.
Inverter technology_400px

 

—————

12/11/2013 22:54

Soojuspumba tööpõhimõte

Soojuspump on paljulubav tehnoloogia, mis kasutab sama mehaanilisi põhimõtteid nagu külmikud ja kliimaseadmed,ainult et soojuse tootmiseks. Erinevalt tavalistest elektri-ja fossiilkütusel töötavates seadmetest, soojuspump võtab soojuse ümbritsevast õhust, veest ja pinnasest ning kannab selle tarbijale.
Soojuspump töötab võttes soojust ümbritsevast õhust, veest ja pinnasest ning kasutadab madalrõhu all vedelat külmutusagensi kokku surudes,seejärel jälle aurustades. Külmutusaine seejärel läbib kompressori, mis tekitab külmutusainele survet ja seega tõuseb temperatuur samuti. Soojendatud külmutusaine gaas läbib Soojuspumba kondensaatori, kus ta annab ära oma soojusega soojusvahetisse ja kondenseerub tagasi vedelasse olekusse.Vedel külmutusaine nüüd läbib paisumisventiili või kapillaartoru kus surve  väheneb ja tsükkel algab uuesti.

Soojuspumbad koosnevad: kompressorist, ventilaatorist (kohaldatakse õhu ja vee), aurustist ja kondensaatorist. Kompressor vajab kuigi palju el.energiat külmutusaine aurustamiseks,ventilaator el.tarbimine on väike et puhuda õhku läbi aurustaja ribide, kui seade töötab. Ainult kompressori ja ventilaatori elektri kulu on see, et koguda vaba soojust ja pumbata see tarbijale edasi.
 
Loomulikult suurima kokkuhoiu ja efektiivsuse saavutab kasutades soojuspumpa
koostöös päikese küttesüsteemiga.
Päikese küttesüsteem töötab Eestis märtsist oktoobrini praktiliselt iseseisvalt,
vajades vaid harva soojuspumba abi.Ülejäänud kuudel annab päikese küttesüsteem osaliselt sooja lisaks.

—————